Beleid & Strategie

Beleid & Strategie

Onze adviestrajecten richten zich op:

Veel organisaties merken dat de gangbare werkwijze niet zomaar opgaat voor het werken in een multicultureel team. Sommige organisaties komen voor nieuwe vraagstukken te staan als hun dienstverlening op een multicultureel publiek afgestemd moet worden. Of het blijkt dat groepen met andere culturele achtergronden zich juist niet aandienen als nieuwe medewerker, cliënt of bezoeker, terwijl dit wel gewenst is.

Bij de ene vraag kan met een kleine aanpassing een groot effect bereikt worden. Bij meer gecompliceerde kwesties zullen achterliggende vragen rond doelmatigheid, kwaliteitsbeleid of efficiëntie ook in een adviestraject betrokken kunnen worden.

In alle gevallen zullen de adviseurs van Jaffar Consultancy:

  • in samenspraak met de klant een diagnose van het probleem stellen;
  • nieuwe kansen in kaart brengen;
  • adviseren hoe een bijstelling in het beleid en/of aanpak van de organisatie kan leiden tot verbeterde resultaten.

Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een bijstelling van het werkplan of organisatiestructuur, een andere wijze van interne of externe communicatie, of het begeleiden van een strategisch veranderingstraject.

Onze kennis en ervaring met het trainen en begeleiden van medewerkers en leidinggevenden zorgt er vervolgens voor dat draagvlak binnen de organisatie gecreëerd kan worden om de veranderingen ook daadwerkelijk in te voeren. Deze ervaring, gecombineerd met onze visie en werkwijze staat garant voor een nuchtere en doeltreffende aanpak binnen onze adviestrajecten.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde adviestrajecten:


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden