Training

Kenmerken van onze trainingen

Onze trainingen kenmerken zich door

 • focus op communicatie
 • verschillende lengtes: van korte workshops tot meerdaagse trainingen
 • werken met cases afkomstig van de werkvloer
 • werken met videofragmenten
 • afstemming werkvormen en theorie op de werkpraktijk van de deelnemers
 • interactiviteit
 • solide onderbouwing vanuit de inhoud van ons handboek ‘Iedere taal is een Wereld’

Klik hier voor een overzicht van de trainingen die we door de jaren heen hebben ontwikkeld voor verschillende beroepsgroepen en functieniveau’s.

Focus op communicatie

Communicatie is hét instrument dat mensen gebruiken om duidelijk te maken wat zij van elkaar verwachten en hoe ze het verwachten. Communicatie is voor een deel inhoud ( wat zeg ik?) oftewel de verbale communicatie.  En voor een deel vorm (hoe zeg ik het?) oftewel de non-verbale communicatie. Dwars daar doorheen lopen de verschillende stijlen van communicatie die te maken kunnen hebben met het individuele karakter, de afkomst, leeftijd, het opleidingsniveau, de taalvaardigheid van de betreffende persoon.

Wij benaderen  communicatie pragmatisch: doe wat werkt! In de trainingen leggen wij daarom de nadruk op het verwerven en verdiepen van vaardigheden. Bijvoorbeeld:

 • het analyseren van situaties
 • aandacht voor alle dimensies binnen de communicatie (afkomst, leeftijd, gender, taalniveau, opleidingsniveau, gender, etc.)
 • het observeren van nonverbale communicatie
 • flexibel zijn in de gebruikte communicatietechnieken
 • het bewustworden van de eigen nonverbale signalen
 • bewustworden van het eigen taalgebruik en communicatie afstemmen op de klant

Werken met cases

In de trainingen van Jaffar Consultancy krijgen deelnemers altijd de gelegenheid om de informatie direct op hun eigen situatie en handelen te betrekken. Ofwel doordat deelnemers van tevoren een case beschrijven, ofwel door tijdens de trainingen situaties te beschrijven waarin zij anders zouden willen handelen.

Werken met acteurs

Jaffar Consultancy werkt in haar trainingen vaak met professionele trainingsacteurs.  Daarnaast spelen onze acteurs een belangrijke rol in het plenair werken met interactieve scènes voor grotere groepen. Wij hanteren daarbij de volgende kwaliteitscriteria voor het werken met acteurs:

 • De acteurs moeten psychologisch inzicht hebben zodat zij personages met verschillende opleidingsniveau’s en achtergronden kunnen spelen.
 • De acteurs moeten feedback kunnen geven vanuit de beleving van het personage dat zij gespeeld hebben: acteurs kunnen aangeven welk effect het gedrag van de deelnemer op hen had in de geoefende situatie.
 • Humor en relativeringsvermogen zijn ook eigenschappen die wij van een acteur vragen  om het leerproces in de training te bevorderen.

Afstemming werkvormen en theorie op de deelnemers

Bij het kiezen voor werkvormen kijken wij naar de het opleidingsniveau, de taalvaardigheid van de deelnemers en de mate waarin deelnemers al vaak met verschillende culturen werken hebben, zodat er altijd de juiste mix ontstaat van:

 • interactieve kennisoverdracht
 • oefenen of opdrachten uitvoeren in kleine groepen
 • vaardigheden oefenen met acteurs
 • werkvormen waarbij foto’s, video of theater wordt ingezet, waaronder interactieve scènes

Interactiviteit

Interactieve scènes zijn een door Jaffar Consultancy ontwikkelde werkvorm die wordt gebruikt om ‘moeilijke’ onderwerpen bespreekbaar te maken. De traditionele werkvorm die vaak bij trainingen met acteurs wordt gebruikt spitst zich toe op één gedragsaspect, bijvoorbeeld agressie. Onze scènes zijn in feite beknopte case-studies. Ze laten altijd de meerdere dimensies zien van een bepaald thema, bijvoorbeeld: de verschillen in afkomst, opvattingen, persoonlijke verschillen in karakter, verschillen tussen mannen en vrouwen, verschillen in taal- en opleidingsniveau. En dat alles tegelijkertijd en door elkaar heen lopend, net als in het echte leven.

De acteurs laten het publiek op een interactieve manier delen in de gedachten van de personages. Dit zorgt voor herkenning van de verschillende posities bij mensen in de zaal. Daarna worden de deelnemers uitgenodigd om te reageren, bijvoorbeeld door oplossingen aan te dragen voor het (communicatie)probleem. Eventueel kunnen deelnemers ook zelf die oplossing voorspelen. Voor meer info over de interactieve scènes van Jaffar Consultancy klikt u hier.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden