Publicaties

Inkijkexemplaar ‘Iedere taal is een Wereld’

In februari 2023 komt bij Uitgeverij SWP het door Leila Jaffar en Radi Suudi geschreven handboek ‘Iedere Taal is een Wereld- Interculturele communicatie voor Professionals’ uit. Voor meer over dit boek: klik hier

Om een deel van het eerste hoofdstuk van ons boek te kunnen inzien, klik hier

Download hier de flyer van het boek! En bestellen kan via deze link.

Artikel: ‘Intercultureel Buurtbemiddelen, hoe doe je dat?’

uit: Sozio-Vakblad voor Sociale Professionals en het Sociale Domein- No. 2 April 2017

Artikel door Radi Suudi en Leila Jaffar over buurtbemiddeling en interculturele conflicten. Klik hier voor het artikel.


Radi Suudi en Leila Jaffar

Artikel: ‘Bemiddeling bij Interculturele Conflicten’

uit: Tijdschrift voor Conflicthantering-December 2016

Artikel door Radi Suudi en Leila Jaffar over bemiddeling bij interculturele conflicten. Artikel uit ‘Tijdschrift voor Conflicthantering’, December 2016. Dit is het vakblad voor professionele mediators en bemiddelaars, door de SDU uitgegeven. Klik hier voor het artikel.


Radi Suudi en Leila Jaffar

Coaching en Diversiteit bij het Rijk

In 2008 en 2009 voerde Jaffar Consultancy in opdracht van het A en O Fonds Rijk (het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds van het Rijk) een groot project uit onder de naam “Coaching en Diversiteit.”

Op zes ministeries werden coaches en leidinggevenden door Jaffar Consultancy intensief getraind in coaching en begeleiding van bi-culturele beleidsmedewerkers. De reacties van de deelnemers waren over het algemeen zeer positief.

In juni 2007 werd een startbijeenkomst voor dit project georganiseerd door het A en O Fonds Rijk. Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst. In maart 2009 vond de afsluitende bijeenkomst plaats. Klik hier voor het verslag van die bijeenkomst.

Het A+O Fonds Rijk heeft een zeer informatief en lezenswaardig boekje gemaakt over het project Coaching en Diversiteit. Klik hier voor die publicatie. Het boekje met interviews met coaches en leidinggevenden die aan de trainingen van Jaffar Consultancy deelnamen geeft een goed beeld van het project, van belang van diversiteitsbeleid. Zelf schreven we een uitgebreid hoofdstuk voor deze publicatie waarin we vertellen over onze ervaringen bij de uitvoering van het  project en methodische conclusies trekken over coaching en diversiteit.


Leila Jaffar en Fatima Bouchibate:

Marokkaanse vrouwen als inspiratiebron. Het belang van kennisuitwisseling over vrouwenrechten

Samen met juriste Fatima Bouchibate en medewerksters van Mama Cash bezocht Leila Jaffar in 2004 een aantal vrouwenorganisaties in Marokko. Tijdens deze studiereis werd duidelijk dat de nieuwe familiewet veel kansen biedt aan vrouwen om voor hun rechten op te komen. Volgens Marokkaanse activistes is er echter veel ‘juridisch analfabetisme’ onder Marokkaanse vrouwen. Doordat vrouwen weinig kennis van de nieuwe familiewet hebben, kunnen zij hun rechten niet goed opeisen. In Marokko bieden de vrouwenorganisaties praktische hulp en ondersteuning aan vrouwen, vaak zijn de vrijwilligers ook jurist.

Terug in Nederland blijkt dat ook hier veel Marokkaanse vrouwen én de professionals die hen helpen met zaken als scheiding, voogdij en verblijfsvergunning, niet goed op de hoogte zijn van de kansen die de actuele familiewetgeving biedt.  De ervaring van Marokkaanse vrouwenorganisaties in het bereiken van vrouwen kan Nederlandse professionals inspireren. Vrouwenorganisaties in Marokko zijn op hun beurt geïnteresseerd in specialistische kennis rond huiselijk geweld en in politieke participatie van burgers. Het artikel is hier te lezen (pdf).

In: NCDO Jaarboek 2004-2005. Amsterdam: NCDO, 2005.

Groeiboek Diversiteit – Ministerie van Binnenlandse Zaken

In 2009 publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een “Groeiboek Diversiteit Rijk”. Dit is een losbladige uitgave met katernen die in de loop van 2009 verschenen en aan de verzamelband konden worden toegevoegd waardoor het boek in de loop van het jaar “groeide” en waaraan het ook zijn naam ontleent.

Het boek is door BiZa rijksbreed verspreid onder alle leidinggevenden en HRM-adviseurs op de Rijksministeries. Het boek besteedt op alle mogelijke manieren aandacht aan de vraag hoe leidinggevenden bij het Rijk om kunnen gaan met diversiteit op hun afdeling.

Radi Suudi van Jaffar Consultancy was een van de vier externe deskundigen die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken waren gevraagd mee te denken over de inhoud van het boek en daar ook aan mee te schrijven. Hij schreef voor het Groeiboek twee op de praktijk gebaseerde casussen en deed met de andere externe deskundigen ook mee aan een afsluitend panelgesprek dat eveneens in het boek is opgenomen,

Klik hier voor het voorwoord van het Groeiboekhier voor casus 1hier voor casus 2 en hier voor het verslag van het panelgesprek


Goran Stojanovic:

Van spel naar taal

In het tijdschrift Toon legt Goran Stojanovic uit hoe het inzetten van drama-werkvormen kan bijdragen aan woordenschatontwikkeling. De non-verbale aspecten van drama en de diversiteit in ervaringen die met drama kan worden aangesproken, maken drama-werkvormen bij uitstek geschikt voor multicultureel samengestelde groepen. Het artikel is hier te lezen (pdf). Goran Stojanovic was enkele jaren lang een zeer gewaardeerde medewerker/collega bij Jaffar Consultancy, met als specialiteit drama-werkvormen bij trainingen.

Uit : TOON. Onderwijs en welzijn in de multiculturele samenleving, jrg. 8 (september 2005), nr. 7, p. 12-13.

Leila Jaffar: ‘Marokkaans kind, kind van de rekening.’

In: Zone, tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, jrg 3 (maart 2004) nr. 1, p. 22-23.

Dit nummer is te bestellen bij Uitgeverij Van Gorcum, klik op tijdschriften, klik op bestellen.

2003 – Elsje Dicke en Radi Suudi

‘Oalt-leerkrachten: (on)misbaar op school?’

in: Kader Primair, uitgave van het AVS. Jaargang 9, nummer 2, oktober, p. 40-41.

2001 – Leila Jaffar, Giovanni Massaro en Elsje Dicke

Met je eigen ogen. Handleiding bij een lespakket over beeldvorming en Marokko.

In opdracht van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

1999 – Leila Jaffar m.m.v. Elsje Dicke

Girls, girls, girls. Docentenhandleiding.

In opdracht van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

1997 – Leila Jaffar:

Advies over voortgang en evaluatie van het OVM (Overleg vrouwen uit minderheden)

In opdracht van DCE (Directie Coördinatie Emancipatie), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden