Conflicthantering

Conflicthantering

Wij helpen bij het oplossen van conflicten op de werkvloer of tussen een organisatie en haar klanten.  Wij zijn heel ervaren in trainingen conflicthantering en de-escalatie. Maar we gaan soms veel verder als de situatie dat vereist. Wij bieden coaching aan de leidinggevende. En indien nodig bemiddelen wij tussen collega’s onderling, tussen medewerkers en het management of tussen de organisatie en haar klanten. Hierbij gaan wij uiteraard zeer discreet en professioneel te werk.

Enkele voorbeelden:

  • Een buitenlandse medewerkster lijkt ondanks voortdurende conflicten met collega’s en na meerdere waarschuwingen van haar leidinggevende de ernst van de zaak nog steeds niet begrijpen en ze vervalt voortdurend in dezelfde fouten. De leidinggevende wil haar graag nog een kans geven omdat zij wel goed werk af levert en dit haar eerste baan op niveau is in Nederland. Jaffar Consultancy heeft gesprekken met de medewerkster gevoerd, ook in de eigen taal. Daarbij blijkt dat enkele zaken door de medewerker niet goed zijn begrepen. Maar ook dat de medewerkster privéproblemen had die zij niet met de leidinggevende durfde te bespreken maar die van invloed waren op haar functioneren.
  • Een medewerker heeft een vermogensdelict gepleegd op het werk. De collega’s en directie zijn erg van slag omdat het een geliefd persoon betreft die zijn werk juist altijd heel goed deed. Deze zaak was al in de publiciteit gekomen en Jaffar Consultancy heeft de directie bijgestaan in het formuleren van een communicatiestrategie, zowel intern als extern. Jaffar Consultancy heeft de directie ook bijgestaan in de bijeenkomsten voor het personeel.
  • Bij meerdere scholen heeft Jaffar consultancy directie en teams bijgestaan naar aanleiding van zedenzaken. Onze werkzaamheden betroffen de voorbereiding van de voorlichting aan (deels allochtone) ouders over de kwesties, die uiteraard veel beroering veroorzaakten. En ook een training voor het personeel over het omgaan met vragen van ouders. In een geval betrof het ook de opvang van de ouders van een leerling die het slachtoffer was geworden van betasting door andere leerlingen. In een ander geval betrof het een medewerkster die geïntimideerd werd door een collega. Onze ervaring als vertrouwenspersoon en als trainers bij de zedenpolitie kwamen bij deze specifieke zaken zeer van pas.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden