Testimonials

Opdrachtgevers over Jaffar Consultancy

Funs Uiting, voorzitter van het College van Bestuur Stichting Christoffel voor Onderwijs en Opvoeding te Roermond

“Snel, correct, realistisch, flexibel en ze doen meer dan ze hoeven te doen. Dit kenmerkt voor mij de aanpak van Jaffar Consultancy.  Flexibel, omdat zij bijvoorbeeld ook bereid waren om buiten kantooruren contact te onderhouden met de Oalt-leerkrachten die zij begeleid hebben bij de oriëntatie op ander werk (vanwege beëindiging overheidssubsidie voor OALT). Voor de kwaliteit van de begeleiding speelde vermoedelijk ook de eigen ervaring en culturele achtergrond van adviseurs Radi Suudi en Leila Jaffar een rol. Ik kan me voorstellen dat de leerkrachten zich bij hen vertrouwd voelden. Realistisch en correct , omdat in de begeleiding van de Oalt-leerkrachten een evenwicht werd bereikt tussen de belangen van de werkgever én de werknemers. Dit uitte zich onder meer in een geslaagde en door hen zelf voorgestelde bemiddeling. Stichting Christoffel dreigde in een conflict verzeild te raken met een van onze werknemers. Bij deze bemiddeling is apart met ons als werkgever gesproken, en apart met de werknemer. Hieruit kwam een voorstel waarin beide partijen zich konden vinden, waardoor de relatie tussen werkgever en werknemer hersteld werd. Daar waren beide partijen zeer tevreden over.”

Pieter van Wijk, opdrachtgever trainingen voor de politie

“De professionaliteit van Jaffar Consultancy blijkt onder andere uit de soms onorthodoxe aanpak. Trainster Leila Jaffar is altijd in voor een andere, nieuwe benadering, dat maakt het spannend om met haar samen te werken. Tijdens een training speelt ze in op de situatie zoals die zich voordoet, ze kan afwijken van het programma als dat nodig is en ter plekke andere accenten leggen.  Bij trainingen interculturele communicatie worden deelnemers indirect met hun vooronderstellingen geconfronteerd, en ontmoet je soms weerstanden. Leila Jaffar gaat daar zodanig mee om dat de doelstelling van de training voorop blijft staan, ook als die weerstanden zich uiten in ‘op de man spelen’, in dit geval op de trainster.  Voor de Stichting dr. Henri van der Hoeven verzorgt Jaffar Consultancy trainingen voor de jeugd- en zedenpolitie, de vreemdelingendienst en de marechaussee. Interculturele communicatie in deze context speelt vaak in moeilijke situaties: zedendelicten, uitzettingen. Leila Jaffar heeft het vermogen om serieus op zaken in te gaan, maar het tegelijkertijd luchtig te houden. Het gaat niet om verplicht multi-culti bezig zijn, maar om het praktische nut van interculturele communicatievaardigheden. Het doel is om een adequaat antwoord te vinden op de problemen die mensen in hun werk tegenkomen. De combinatie van betrokkenheid, professionaliteit en een pragmatische oriëntatie maken haar een ideale trainer en samenwerkingspartner.”

Nera Jerkovic, voormalig projectleider Stap Twee, Stichting Vrijwilligersmanagement te Utrecht en Hoofd Toeleidingsbureau Sociale Zaken, dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht  

“De vraag van veel vrijwilligersorganisaties is concreet: hoe gaan wij om met allochtone klanten? Na een uitgebreid voorgesprek ontwikkelde Jaffar Consultancy een aantal interactieve scènes voor een studiedag over interculturele samenwerking. Dat werkte heel goed: we hebben veel positieve reacties gekregen in de evaluatieformulieren. Degene die mee heeft gespeeld, heeft ‘aan den lijve’ ervaren wat open communiceren inhoudt.  De deelnemers vonden dat de scènes helder duidelijk maakten waar het bij interculturele communicatie om gaat. Ze werden zich bewust van de eigen tekortkomingen op dit gebied én dat ze hier iets aan konden doen. Het werkte inspirerend en activerend . Mede door deze aanpak hebben veel professionals intercultureel samenwerken in hun eigen organisatie op de agenda gezet.

In het werken met acteurs stelt Leila Jaffar mensen in staat om bij zichzelf te blijven. Het stimuleert het inzicht in hoe ze zelf communiceren en tegelijkertijd worden ze op een creatieve en respectvolle manier gestimuleerd om iets anders uit te proberen.  Jaffar heeft ook een workshop interculturele communicatie voor de adviseurs van sVM verzorgd. Wat men erg waardeerde is dat niet alles tot cultuur werd teruggebracht. Het gaat vaak om wat je zelf verwacht en doet. Dat legt ze uit op een manier waardoor mensen zich niet beoordeeld voelen, ze heeft een positieve benadering.”

Giovanni Massaro Programmaleider bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, Utrecht

“Jaffar Consultancy denkt creatief mee. Ze komen met ideeën die een project verder kunnen verbeteren en die ook verder dragen dan de opdracht, zonder dat daar direct een prijskaartje aanhangt. De betrokkenheid van Jaffar Consultancy bij projecten is groot en dat heeft een duidelijke meerwaarde voor de ontwikkeling van het project.

Ook Jaffar Consultancy’s kennis, ervaring en contact met een allochtone achterban is een belangrijk kenmerk. Doordat Jaffar Consultancy deze ervaring en kennis inzet, wordt duidelijk dat het bij interculturele communicatie gaat om meer dan een aantal techniekjes aanleren. De docentenhandleiding Met je eigen ogen is een product van samenwerking tussen Forum en Jaffar Consultancy. Jaffar Consultancy nam daarbij voor een deel het initiatief tot het bedenken van de inhoud en het soort opdrachten voor de handleiding. Dat heeft tot een aantal nieuwe dingen geleid, die dusdanig zijn ingevuld dat ze zowel voor allochtone als autochtone leerlingen interessant en aantrekkelijk zijn.

In het contact zoeken en onderhouden met de samenwerkingspartner is Jaffar Consultancy heel flexibel. Dat verloopt soepel en informeel, wat bijdraagt aan een goede werksfeer in de samenwerking. Jaffar Consultancy levert een totaalpakket: kennis en advies, soms verpakt in kant en klare teksten, of in de vorm van overdracht door middel van trainingen of discussies.”

(Massaro werkt inmiddels als hoofd communicatie en informatie bij Mira Media)


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden