Wat doen we?

  • Jaffar Consultancy biedt strategieën, training en advies om de interculturele en non-verbale vaardigheden van managers en professionals te verbeteren in het bedrijfsleven en de non-profit sector. Wij doen dat al sinds 1991.
  • We adviseren het management van bedrijven, scholen en instellingen in het bijstellen van strategie en missie, om zo in te kunnen spelen op een veranderend klanten- en medewerkersbestand.
  • We trainen groepen leidinggevenden en medewerkers in company.
  • We verzorgen individuele training van managers en medewerkers.
  • We ondersteunen P&O managers bij werving/selectie en interne doorstroming van talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden
  • We zijn gespecialiseerd in verbale en non-verbale communicatie. Onmisbaar wanneer u onderhandelt met medewerkers, zakelijke partners of klanten met een andere culturele achtergrond of nationaliteit.
  • Veel van wat wat we doen is maatwerk: gebaseerd op een specifieke behoefte van een bepaalde  klant. Kijkt u  onder  “portfolio”  voor meer voorbeelden van projecten die wij hebben uitgevoerd voor onze klanten.

Hoe doen we het?

In onze meer dan dertig jaar ervaring in het trainen en adviseren van managers en professionals hebben wij praktische kennis en vaardigheden ontwikkeld die aansluiten bij de verschillende werkpraktijken van onze klanten. Wij werken onder andere voor het onderwijs, de politie, organisaties in de zorg en in het bedrijfsleven. Maar we hebben ook trainingen verzorgd voor personen met weinig ervaring op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wij sluiten aan bij uw (organisatie)cultuur en verplaatsen ons in uw dagelijkse praktijk. Centraal staat altijd de vraag hoe om te gaan met mensen met verschillende achtergronden als cultuur, religie, taal.

Dat kunnen collega’s zijn of leidinggevenden, medewerkers, klanten, leerkrachten, leerlingen en ouders. Begrijpen en begrepen worden zijn kern-vaardigheden zijn voor iedere manager en medewerker die werkt met mensen met diverse achtergronden. Wij kunnen uw bedrijf of instelling daarbij ondersteunen!


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden