Non-verbale communicatie

Inhoud en vorm van de boodschap

Communicatie is voor een deel inhoud: wat zeg ik? De verbale communicatie.  En voor een deel is het vorm; hoe zeg ik het? De non-verbale communicatie. Dwars door die twee dimensies van communicatie heen lopen de verschillende stijlen van communicatie. Die kunnen te maken hebben met het individuele karakter, de afkomst, leeftijd, het opleidingsniveau en de taalvaardigheid van de betreffende persoon.  De verbale en non-verbale communicatie van een persoon is altijd een mengsel van individuele, universele én cultureel bepaalde kenmerken.

Non-verbale communicatie bepaalt ons beeld van de ander

Veel mensen denken zich door de inhoudelijke boodschap van hun gesprekspartner te laten leiden. Maar laten zich ondertussen onbewust vooral sterk beïnvloeden door non-verbale signalen. Signalen als lichaamshouding, stemvolume, gebaren, oogopslag….. Juist die non-verbale signalen bepalen sterk het beeld dat wij van onze gesprekspartner krijgen. En daar kan een fors probleem ontstaan bij een bedrijf met medewerkers afkomstig uit veel verschillende culturen.

Communicatie en cultuur

Veel culturen uiten zich bijvoorbeeld op een meer indirecte manier. Ze geven de bedoeling aan in de vorm van hints, metaforen of met non-verbale signalen. Of  ze gaan er van uit dat een zeer bescheiden presentatie een elementaire vorm van beleefdheid is. In Nederland interpreteert men een bescheiden opstelling vaak als een individuele karaktertrek; als een gebrek aan assertiviteit en duidelijkheid.  Maar er zijn ook culturen waar het gebruik van een gebiedende wijs zowel in taal als in gebaren een normale zaak is. Dit interpreteert men hier weer als over-assertief en onbeschoft gedrag. Dit soort botsende communicatiestijlen leiden regelmatig tot grote irritaties en kunnen het begin zijn van hoog oplopend conflicten op de werkvloer.

Onze aanpak

Wij maken in ons werk regelmatig mee dat veel communicatie, wanneer die afwijkt van de eigen stijl volkomen onjuist wordt geïnterpreteerd. En dat heeft allemaal grote gevolgen voor de werkvloer.  Bij meer diversiteit op de werkvloer wordt de kans op irritaties en misverstanden groter. Omdat er een grote wissel op de communicatieve vaardigheden van medewerkers, leidinggevenden en coaches wordt getrokken.

In onze trainingen en workshops laten wij door middel van gespeelde gesprekssituaties, met behulp van acteurs of aan de hand van videofragmenten zien hoe enorm de invloed is van non-verbale communicatie. Welke boodschappen mensen onbewust afgeven met hun lichaamstaal. Hoe cultuur, individu en universele gegevenheden daarin een rol spelen. En welke conclusies de luisteraar daar terecht of juist ten onrechte aan verbindt. 

Een onderscheid maken tussen individuele en cultureel bepaalde uitingen van communicatie is niet simpel maar kan wel degelijk geleerd worden. Het heeft vooral te maken met observatie en kennis van het non-verbale om te kunnen inschatten wat de betekenis is van de communicatie van uw gesprekspartner. Wij leren u vooral om beter te kijken en te luisteren. Voorbij de eerste indruk te komen. En om niet te snel verkeerde conclusies te trekken over uw sollicitant, collega, medewerker of klant……..


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden