Interactieve scènes

Interactieve scènes

Interactieve scènes zijn een door Jaffar Consultancy ontwikkelde werkvorm die wordt gebruikt om ‘moeilijke’ onderwerpen bespreekbaar te maken. De traditionele werkvorm die vaak bij trainingen met acteurs wordt gebruikt spitst zich toe op één gedragsaspect bijvoorbeeld agressie. Onze scènes zijn in feite beknopte case-studies. Ze laten altijd de meerdere dimensies zien van een bepaald thema, bijvoorbeeld: de verschillen in afkomst, opvattingen, persoonlijke verschillen in karakter, verschillen tussen mannen en vrouwen, verschillen in taal- en opleidingsniveau. En dat alles tegelijkertijd en door elkaar heen lopend, net als in het echte leven. De cases 1 en 2 die we voor het “Groeiboek diversiteit” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben geschreven zijn typische voorbeelden van de situaties zoals we die ook in onze interactieve scènes uitwerken. Enkele andere voorbeelden;

  • Hoe beleven een medewerker en een leidinggevende een conflict op de werkvloer?
  • Onderhandelen met een klant over prijs en prestatie
  • Een sollicitatiegesprek met pijnlijke stiltes
  • Spanningen in een bestuur vanwege verdeeldheid rondom het  “bespreekbaar maken” van homoseksualiteit
  • Hoe beleven een leerkracht en een ouder het stroef lopende gesprek over een mogelijke verwijzing naar speciaal onderwijs
  • Hoe ervaren een patiënt en een arts het gesprek over een bepaalde klacht en de eigen verantwoordelijkheid van de patient daarbij?

Hoe werkt het?

Acteurs spelen een scène waarin een situatie wordt neergezet die representatief is voor het dagelijks werk van de deelnemers. De acteurs laten het publiek vervolgens delen in de gedachten van de personages. Dit zorgt voor herkenning van de verschillende posities bij mensen in de zaal. Daarna wordt de zaal uitgenodigd om te reageren, bijvoorbeeld door oplossingen aan te dragen voor het (communicatie)probleem. Eventueel kunnen deelnemers ook zelf die oplossing voorspelen.

Waarvoor bruikbaar?

Interactieve scènes zijn door Jaffar Consultancy onder andere succesvol ingezet voor:

  • In-company trainingen in bedrijfsleven en non-profit sector
  • Conferenties, studiedagen en workshops
  • Behoefteonderzoek bij panel- of focusgroepen
  • Ouderavonden

"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden