Jaffar Consultancy verzorgt module bij interne opleiding Sociale Veiligheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ook in 2024 verzorgt Jaffar Consultancy Engelstalige uitvoeringen van de trainingsmodule “Eer en Schaamte” die we sinds 2020 uitvoeren in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Netwerk Vertrouwenspersonen Rijksoverheid. In oktober 2020 verzorgde Jaffar Consultancy voor het eerst deze module, onderdeel van een meerdaagse training ‘Sociale Veiligheid’. De training, georganiseerd onder aansturing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bedoeld voor interne begeleiders die workshops over het thema “sociale veiligheid” voor medewerkers van het ministerie op ambassades in het buitenland organiseren.

Het onderdeel binnen deze opleiding dat Jaffar Consultancy verzorgde gaat speciaal in op het thema “eer en schaamte” en de communicatie daarover zoals dat op allerlei manieren kan spelen op de werkvloer van een diverse arbeidsorganisatie. En dan met name binnen situaties waar sprake is van sociale (on)veiligheid, bijvoorbeeld allerlei vormen van pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Trainster Leila Jaffar is naast expert op het gebied van interculturele communicatie en gespreksvoering ook gecertificeerd vertrouwenspersoon.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden