Stadsdeel Zeeburg Amsterdam

Behoeftenonderzoek kunst en cultuur onder bewoners Indische Buurt in Amsterdam

in opdracht van Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam

Het Stadsdeel wilde zicht krijgen op de verwachtingen en behoeften van bewoners rond kunst en cultuur in de breedte: beeldende kunst, theater, muziek, film, dans, nieuwe media, voor volwassenen, jongeren en kinderen. In het onderzoeksgebied de Indische Buurt wonen groepen die slecht bereikt worden door culturele voorzieningen.

Het onderzoek was gericht op de volgende vragen: Kennen de bewoners het culturele aanbod in de buurt? Waar halen zij hun informatie vandaan? Van welk aanbod aan kunst en cultuur in de buurt maken de bewoners gebruik? Welke wensen, behoeften en initiatieven rond kunst en cultuur zijn er?

Op vijf bijeenkomsten met interactieve scènes, gehouden op scholen en in buurthuizen, werden 150 respondenten bereikt, van voornamelijk Marokkaanse en Turkse herkomst. Veel bewoners van de Indische Buurt bleken sterk gericht op het aanbod van cultuur en welzijn op buurtniveau.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden