Ministerie van Binnenlandse Zaken

Diverse opdrachten Ministerie van Binnenlandse Zaken

Een kansrijke start

In 2009 voerde Jaffar Consultancy in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal trainingsmodules uit binnen het project “Een kansrijke start”. Dit project was een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het traject bood een groep bijzondere rijkstrainees de gelegenheid om in een (aanloop)beleidsfunctie één jaar werkervaring op te doen bij een ministerie. BIZA, BZK, SZW, VROM en V&W (RWS) doen mee aan ‘Kansrijke Start’. De deelnemers aan het project – zes vrouwen en zeven mannen – hebben zowel in land van herkomst als ook in Nederland een hoge opleiding (HBO/WO) succesvol afgerond. In het land van herkomst hebben ze meestal op eigen niveau gewerkt, maar door de vlucht en de asielprocedure is een gat in het CV ontstaan – soms opgevuld met laag gekwalificeerd werk. ‘KansRijke Start’ wilde eraan bijdragen dat de deelnemers weer een werkplek krijgen die aansluit bij hun niveau en interesse. Jaffar Consultancy verzorgde trainingsonderdelen die ingingen op persoonlijke competenties van de trainees. Ook werden sommige trainees persoonlijk gecoacht door medewerkers van Jaffar Consultancy.

Bijdragen Groeiboek Diversiteit

In 2009 publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een “Groeiboek Diversiteit Rijk”. Dit is een losbladige uitgave met katernen die in de loop van 2009 en 2010 verschenen en aan de verzamelband konden worden toegevoegd waardoor het boek in de loop van het jaar “groeide” en waaraan het ook zijn naam ontleent.

Het boek is door BiZa rijksbreed verspreid onder alle leidinggevenden en HRM-adviseurs op de Rijksministeries. Het boek besteedt op alle mogelijke manieren aandacht aan de vraag hoe leidinggevenden bij het Rijk om kunnen gaan met diversiteit op hun afdeling.

Radi Suudi van Jaffar Consultancy was een van de vier externe deskundigen die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken waren gevraagd mee te denken over de inhoud van het boek en daar ook aan mee te schrijven. Hij schreef voor het Groeiboek twee op de praktijk gebaseerde casussen en deed met de andere externe deskundigen ook mee aan een afsluitend panelgesprek dat eveneens in het boek is opgenomen. Klik hier voor het voorwoord van het Groeiboekhier voor casus 1hier voor casus 2 en hier voor het verslag van het panelgesprek

Beleidsplan Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) wil rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond in beeld brengen binnen de rijksoverheid, zodat hun arbeidsmarktpositie binnen diezelfde rijksoverheid verbetert. Het is een interdepartementaal netwerk dat aangehaakt is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en als zelfstandig initiatief is voortgekomen uit het project Coaching en Diversiteit van het A+O Fonds Rijk waar Jaffar Consultancy ook bij was betrokken.

In opdracht van de coördinator van het MNR heeft Jaffar Consultancy het concept Meerjarenplan 2010-2014 voor het MNR geschreven waarbij zowel een strategische lijn als een concreet activiteiten-plan is uitgewerkt. Voor meer informatie over het Multicultureel Netwerk zie ook www.multicultureelnetwerkrijksambtenaren.nl


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden