Koninklijke Marechaussee Schiphol

Interculturele conflicthantering

driedaagse in-company training voor de Koninklijke Marechaussee Schiphol

Deze training is door Jaffar Consultancy tot grote tevredenheid van de deelnemers gedurende enkele jaren meer dan tachtig maal voor groepen Marechaussees op Schiphol uitgevoerd.

Marechaussees werden in drie dagen getraind in het omgaan met stress, agressie en psychische verwardheid van burgers in situaties op de weg, op de vluchthaven, aan de grens.

De nadruk lag op algemene principes van interculturele communicatie: respect voor de ander en aandacht voor non-verbale communicatie.

Voor het contact met officials op vluchthavens en ambassades leren de marechaussees nieuwe manieren van contact maken, waarbij de rol van macht in communicatie en beleefdheidsstrategieën centraal staan.

Er werd 2 dagdelen intensief getraind met een acteur, om de deelnemers de gelegenheid te bieden in een realistische praktijksituatie hun nieuwe vaardigheden te oefenen.

Uit de evaluatieformulieren:

  • ‘Ik heb deze cursus als zeer prettig ervaren en ga in vervolg anders naar mensen kijken. Meer over nadenken waarom mensen op een bepaalde manier reageren.’
  • ‘Ik heb in deze drie dagen aardig wat geleerd over de verschillende culturen en dat niet iedereen hetzelfde reageert.’
  • ‘Duidelijk is geworden dat door goede verbale en non-verbale communicatie een hoop vervelende situaties kunnen worden voorkomen/opgelost.’

"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden