Bisdom Haarlem

In opdracht van Bisdom Haarlem:

Drie ronde-tafelgesprekken in het voortgezet onderwijs: “Wat is de katholieke identiteit van een school aan het begin van de 21e eeuw?”

In opdracht van het Bisdom Haarlem organiseerde Jaffar Consultancy drie grote discussiebijeenkomsten met leerkrachten, interne en externe deskundigen en betrokkenen, ouders en (enkele) leerlingen op katholieke scholen in het voortgezet onderwijs in Almere, Heemstede en Hoorn.

Aanleiding was een brief van Bisschop Punt van het Bisdom Haarlem over de noodzaak om in een “fundamenteel nieuwe situatie te leren om vanuit de katholieke traditie en inspiratie het katholiek onderwijs vorm te geven”. 

De nieuwe situatie waar Bisschop Punt op doelde was de toenemende heterogeniteit op het gebied van levensbeschouwing in Nederland en de grote instroom van allochtone leerlingen in het katholieke voortgezette onderwijs, met name in de grootstedelijke gebieden. In een eigen rapport  van het Bisdom werd een scherp en ontnuchterend beeld gegeven van de maatschappelijke context waarin katholieke scholen in het voortgezet onderwijs hun werk doen, met name in de grote steden. Het behouden van de katholieke identiteit binnen het onderwijs stond en staat niet ter discussie. Maar wat is die katholieke identiteit dan aan het begin van de 21e eeuw?

Jaffar Consultancy bereidde in samenspraak met het Bisdom de bijeenkomsten voor en modereerde ze ter plekke. Bij de bijeenkomsten werd gebruik gemaakt van interactieve scènes waarbij twee acteurs van Jaffar Consultancy voor leerkrachten herkenbare scènes naspeelden, hetgeen soms tot felle discussies leidde.  Jaffar Consultancy verzorgde ook ten behoeve van het Bisdom een uitgebreide schriftelijke verslaglegging van de bijeenkomsten.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden