Communicatie met allochtone ouders in het onderwijs

Doel

Bij interculturele samenwerking kan er sprake zijn van verschillen in communicatie, verschillen in de doelen waarop de samenwerking  zich richt en hoe die ervaren wordt en onuitgesproken vooronderstellingen die tot misverstanden leiden. Dit zijn zaken die altijd al op de werkvloer spelen maar die in een interculturele context nog scherper aan het daglicht treden. De training heeft als doel om een meer effectieve samenwerking tussen de verschillende samenwerkingspartners te faciliteren, knelpunten te signaleren en aandachtspunten en vaardigheden voor de toekomst mee te geven.

Inhoud

In de training staan de volgende vragen centraal:

  • Gaat het om cultuurverschillen tussen mensen?  Of om verschillende bedrijfsculturen?
  • Welke verwachtingen leven er bij de samenwerkingspartners, welke invloed heeft dat op de samenwerking?
  • Beeldvorming: van autochtonen over allochtonen én van allochtonen over autochtonen. Hoe staat die beeldvorming samenwerking in de weg?
  • Afspraken maken, op tijd komen, beleefd zijn, elkaar waarderen: hoe ga je om met de verschillen in communicatie?

Duur: 2 dagdelen

.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden