Agressiepreventie en conflicthantering

Doel

“Gewone” agressietrainingen leren u om te gaan met verbale of fysieke agressie die al ontstaan is. Onze training gaat vooral in op de beginstadia van agressie, voordat er daadwerkelijk wordt geslagen of geschreeuwd. Door de opbouw van agressie te herkennen kunt u tijdig optreden. Daardoor kunt u deëscalerend werken.

Onze training kenmerkt zich daarnaast door oog voor details in de non-verbale en interculturele communicatie bij (dreigende) agressie. In sommige culturen wordt veel meer gebruik gemaakt van stemverheffing, gebiedende wijs of een toon die kortaf is. Dit hoeft niet automatisch op agressie, boosheid of belediging te duiden. In onze cursus gaan wij in op deze concrete verschillen.

Tijdens deze cursusdagen leert u situaties van opspelende agressie succesvol te herkennen en te beïnvloeden. Wij laten u videofragmenten zien en u oefent met een acteur. Zo wordt u zich  door de ervaringen die u opdoet tijdens deze training meer bewust van uw eigen reacties. U oefent met verschillende reacties, u krijgt feedback op uw sterke en zwakke kanten. En u krijgt tips om te handelen in een stijl die bij u past.

Inhoud

  • Wat is universeel en wat is cultureel bij agressie?
  • Hiërarchie, eer en conflicthantering in verschillende culturen       
  • Verschillende typen agressie
  • Opbouw van agressie herkennen: illustratie door acteur
  • Non-verbale kenmerken van agressie herkennen
  • Principes van de-escalatie
  • Oefening spanningscontrole
  • Tips voor omgaan met eigen stress bij agressie

Duur: 2 tot 4 dagdelen

.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden