Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy 

Behoeftenonderzoek kunst en cultuur onder bewoners Indische Buurt in Amsterdam

in opdracht van Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam

Het Stadsdeel wilde zicht krijgen op de verwachtingen en behoeften van bewoners rond kunst en cultuur in de breedte: beeldende kunst, theater, muziek, film, dans, nieuwe media, voor volwassenen, jongeren en kinderen. In het onderzoeksgebied de Indische Buurt wonen groepen die slecht bereikt worden door culturele voorzieningen.

Het onderzoek was gericht op de volgende vragen: Kennen de bewoners het culturele aanbod in de buurt? Waar halen zij hun informatie vandaan? Van welk aanbod aan kunst en cultuur in de buurt maken de bewoners gebruik? Welke wensen, behoeften en initiatieven rond kunst en cultuur zijn er?

Op vijf bijeenkomsten met interactieve scènes, gehouden op scholen en in buurthuizen, werden 150 respondenten bereikt, van voornamelijk Marokkaanse en Turkse herkomst. Veel bewoners van de Indische Buurt bleken sterk gericht op het aanbod van cultuur en welzijn op buurtniveau.

Belterug
Contact

Video

Radi Suudi in gesprek met  toenmalig burgemeester Jacques Wallage van Groningen over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies