Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy 

Kijk op kwaliteiten: interculturele selectiegesprekken

Doel

De training heeft als doel deelnemers te leren om kandidaten beter te kunnen selecteren op hun kwaliteiten. Elke sollicitant moet natuurlijk op dezelfde criteria beoordeeld worden. En in het belang van het bedrijf moeten de kwaliteiten en vaardigheden van iedere sollicitant op een adequate manier kunnen worden ingeschat in het selectieproces. De manier van vragen stellen, van het interpreteren van de antwoorden, en het beoordelen van de kwaliteiten kunnen echter verschillen als selecteur en sollicitant uit verschillende culturen komen. In deze training krijgt u als leidinggevende of P&O medewerker aanknopingspunten voor het effectieve interculturele selectiegesprek.

Inhoud

  • Vraagtechnieken
  • Non-verbale communicatie
  • Kwaliteiten in intercultureel perspectief
  • Oefenen met acteurs

Duur: 2 dagdelen, plus terugkomdag

Belterug
Contact

Video

Radi Suudi in gesprek met  toenmalig burgemeester Jacques Wallage van Groningen over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies