Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy 

Interculturele communicatie met klanten

Doel

In deze training staat het effectief contact kunnen maken met klanten centraal, dwars door eventuele barrières van taal, cultuur en afkomst heen. U wilt uw klant begrijpen en u wilt ook dat uw klant u begrijpt. Deelnemers aan de training krijgen inzicht in en vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie, toegespitst op de concrete situaties waar zij op hun eigen  werkplek mee te maken krijgen. In de training schenken we veel aandacht aan de verbale en non-verbale signalen die uw klant vertoont en de manier waarop u deze het beste kunt interpreteren. Ook laten we u zien hoe uw verbale en non-verbale communicatie op de klant overkomt.

Inhoud

De training bestaat uit de volgende programmaonderdelen:

  • Hiërarchie in verschillende culturen en milieus
  • Specifieke cultuurverschillen in communicatie
  • Non-verbale communicatie
  • Intercultureel beïnvloeden
  • Matchen met de klant
  • Situaties en vaardigheden oefenen met een acteur

Duur: 1 tot 2 dagdelen

Belterug
Contact

Video

Radi Suudi in gesprek met  toenmalig burgemeester Jacques Wallage van Groningen over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies