Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy 

Interculturele vaardigheden, waar gaat het om?

Managers en medewerkers die over interculturele vaardigheden beschikken

  • kunnen zich inleven in de wereld van de ander en zijn in staat om zaken uit te leggen aan iemand met een hele andere achtergrond.
  • kunnen goed tussen de regels door luisteren en laten zich niet afleiden door manieren van communicatie die met cultuur te maken hebben. Zoals gebruik van metaforen, een lange aanloop nemen in een betoog. Of juist korte zinnen gebruiken.
  • zijn in staat om dezelfde boodschap op verschillende manieren te verwoorden zodat de ander het begrijpt.  Zelfs wanneer dit betekent dat men met een beperkt vocabulaire moet volstaan.
  • hebben in de gaten wanneer gedrag cultureel is. En wanneer niet......
  • hebben in de gaten wanneer eigen gedrag of veronderstellingen cultureel bepaald zijn.  En zien deze niet aan voor universele waarden.
  • zijn in staat om de verschillende invalshoeken die in een team aanwezig zijn om te zetten tot een toegevoegde waarde. Diverse perspectieven op een bepaalde kwestie leveren immers vaak nieuwe inzichten op…..
  • kunnen de mens respecteren, ook al is men het niet eens met bepaalde normen en gebruiken
Belterug
Informatie

Video

Radi Suudi in gesprek met  voormalig minister van Integratie en toenmalig burgemeester van Maastricht Gerd Leers over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies