Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy Jaffar Consultancy 

Wensen van oudkomers t.a.v. opvoedcursussen in de inburgering

Onderzoek in opdracht van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling   

Het nationale kenniscentrum op gebied van multiculturele ontwikkeling Forum wilde een kwalitatief onderzoek uitvoeren naar de wensen ten aanzien van opvoedcursussen in het kader van inburgering van oudkomers. Voor het bevragen van oudkomers schakelde Forum Jaffar Consultancy in.

Oudkomers werden op tien bijeenkomsten uitgenodigd om hun wensen te formuleren. Het format en de uitvoering van deze bijeenkomsten werd verzorgd door Jaffar Consultancy. Trainer Leila Jaffar en acteurs die uit het taalgebied van de groep kwamen, speelden korte scènes voor de groepen. Deze scènes waren herkenbaar en begrijpelijk voor de deelnemers en namen (taal- en cultuur)barrières weg, waardoor wensen en kritiek geuit konden worden.

De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn door Jaffar Consultancy verwerkt in een adviesrapport aan Forum.

Veel oudkomers wilden meer leren over opvoeding in de Nederlandse context. Ook wilde een aantal oudkomers met leerkrachten van hun kinderen over verschillen in opvoeding leren praten.

Belterug
Informatie

Video

Radi Suudi in gesprek met  voormalig minister van Integratie en toenmalig burgemeester van Maastricht Gerd Leers over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies